Opinions Stories About Engagement Reports FAQ Join Now
Join U-Report, Your voice matters.
Opinions
Health
COVID-19 Poll 3: Feeling, coping with emphasis on mental health (Filipino)
May 11, 2020
1,509
RESPONDERS
24%
RESPONSE RATE
38%
501
62%
808
1
Mga sumali sa poll
1,509 responded out of 6,310 polled
2
Ano ang nararamdaman mo ngayon?
1,373 responded out of 1,456 polled
3
May pababago ba sa mood mo nitong huling dalawang lingo dahil sa ng community quarantine?
1,340 responded out of 1,375 polled
4
Anong nararamdaman mo nitong huling dalawang linggo?
769 responded out of 780 polled
5
Bakit ka nakakaramdam ng ganito?
626 responded out of 649 polled
6
Ano-ano ang nakakatulong sa’yo para kayanin ang mga pinagdadaaanan mo ngayon? (Una)
1,215 responded out of 1,311 polled
7
Ano-ano ang nakakatulong sa’yo para kayanin ang mga pinagdadaaanan mo ngayon? (Pangalawa)
1,169 responded out of 1,216 polled
8
Ano-ano ang nakakatulong sa’yo para kayanin ang mga pinagdadaaanan mo ngayon? (Pangatlo)
1,115 responded out of 1,171 polled
9
Bago nagkaroon ng COVID-19 at nagkaroon ng community quarantine, anong ginagawa mo?
1,093 responded out of 1,116 polled
10
Paano nagbago ang buhay mo simula nung nag-community quarantine?
1,073 responded out of 1,096 polled
11
Gaano ka katagal nasa labas ng bahay bawat araw BAGO magsimula ang quarantine?
1,055 responded out of 1,075 polled
12
Gaano ka katagal nasa labas ng bahay mula ng mag-simula ang quarantine?
1,042 responded out of 1,058 polled
13
Anong klase ng suporta ang kailangan mo ngayong may COVID-19 pandemic?
902 responded out of 1,044 polled
14
Paano mo gustong ma-access ang supportang ito?
886 responded out of 903 polled
15
Sino ang pinagsasabihan mo ng mga pinagdadaanan mo?
873 responded out of 886 polled
16
Anong mga grupo o institusyon sa iyong komunidad ang mayron para suportahan kayo?
849 responded out of 874 polled
17
Anong nagbibigay sayo ng pag-asa ngayon?
795 responded out of 850 polled
18
Anong naramdaman mo habang sinasagutan to?
785 responded out of 795 polled
19
Regions
660 responded out of 786 polled
See by the numbers how we are engaging youth voices for positive social change.
EXPLORE ENGAGEMENT