Opinions Stories About Engagement FAQ Join Now
BARMM Adolescent and Youth Issues
Poll #7: Pananaw ng mga kabataan sa epekto ng coronavirus pandemic sa kanilang mga karapatan, na may masusing pagtingin sa edukasyon at hanapbuhay.
November 9, 2020
6,331
RESPONSES
86%
RESPONSE RATE
40%
2,498
60%
3,814
1
Participation
6,331 responded out of 7,383 polled
2
Q1. Alin sa mga sumusunod ang lubos na naglalarawan ng iyong kalagayan sa ngayon?
356 responded out of 7,576 polled
3
Q2. Mula nang magkaroon ng coronavirus pandemic, mayroon bang mga pagbabago sa lugar kung saan ikaw ay naghahanapbuhay?
183 responded out of 200 polled
4
Q3. Paano mo susukatin ang antas ng kakayahin mo sa iyong trabaho simula ng magkaroon ng coronavirus pandemic?
169 responded out of 183 polled
5
Q4. Simula nang magkaroon ng coronavirus pandemic, sa paanong paraan naapektuhan ang iyong kita?
155 responded out of 169 polled
6
Q5. Paano ang iyong pagtingin sa mga oportunidad na paghahanapbuhay o pagtatrabaho?
152 responded out of 155 polled
7
Q6. Alin sa mga sumusunod ang sa tingin mo ay mabisang setup sa iyong pagtatrabaho?
145 responded out of 152 polled
8
Q7. Simula nang magkaroon ng coronavirus pandemic, paano mo naipagpapatuloy ang iyong pag-aaral?
184 responded out of 198 polled
9
Q8. Bakit hindi ka nag-aaral sa ngayon?
34 responded out of 41 polled
10
Q9. Anong gadget ang iyong gamit upang maka-access ng yong mga online na klase at lesson?
96 responded out of 96 polled
11
Q10. Ano ang tatlong pinakamalaking hamon upang ikaw ay makasali sa mga online classes?
93 responded out of 96 polled
12
Q11. Ano ang iyong nararamdaman sa kasalukuyang pamamaraan ng iyong pag-aaral/edukasyon (i.e. home-based, distance at online learning)?
178 responded out of 180 polled
13
Q12. Sa tingin mo ba ay nakakapag-aral ka ng mas mabuti sa kasalukuyang pamamaran ng iyong pag-aaral?
180 responded out of 181 polled
14
Q13. Anong pamamaraan ng pag-aaral ang sa tingin mo ay pinakamabisa sa pagdadagdag ng kaalaman at kakayahan?
178 responded out of 180 polled
15
Q14. Kagustuhang bumalik sa Face-to-face learning
193 responded out of 198 polled
16
Q15. Sang-ayon ka ba sa muling pagbubukas ng mga paaralan sa mga lugar na walang kaso ng COVID-19 sa nakaraang dalawang buwan
264 responded out of 267 polled
17
Q16. Simula nang magkaroon ng coronavirus pandemic, ano ang 2 nangungunang prayoridad mong karapatan ang hindi mo nagagawa?
245 responded out of 264 polled
18
Q17. Simula nang magkaroon ng coronavirus pandemic, nararamdaman mo ba na napoprotektahan at napapanatili ang iyong kaparatan sa isang mataas na kalidad ng edukasyon?
172 responded out of 178 polled
19
Q18. Sa mga panuntunan upang maiwasan ang COVID-19, alin sa mga sumusunod ang iyong ginagawa ng madalas?
231 responded out of 239 polled
See by the numbers how we are engaging youth voices for positive social change.
EXPLORE ENGAGEMENT